Vem var Sankt Clemens?
 

Under 1800-talets slut återupptäcktes S:t Clemens medeltida kyrka i Helsingborg som raserats i samband med reformationen. Vid fortsatta grävningar i området, bland annat åren 1912-13, blottades stora delar av den kvarvarande grundmuren och ett flertal gravar dokumenterades. Undersökningarna vittnade om en kyrka med en lång och spännande byggnadshistoria och en kyrkogård som utgjort den sista vilan för generationer av helsingborgare. Kyrkan och kyrkogården var nämligen i bruk under en period av cirka 500 år, från 1000-talets mitt och fram till 1536.

Under åren 1958-62 genomfördes den hittills största arkeologiska utgrävning i medeltidsstaden Helsingborg. Många intresserade helsingborgare följde arbetet med spänning. Helsingborgs Dagblad rapporterade från utgrävningsarbetet dagligen. Långvinkelsgatans övre del, den plats där man sedan tidigare grävningar visste att S:t Clemens medeltida stenkyrka och kyrkogård låg.

De arkeologiska resultaten var också sensationella. Stora delar av kyrkoruinen låg nämligen kvar under mark liksom 460 gravar som undersöktes och dokumenterades. Det stod tidigt klart att stenkyrkan tillhörde landskapets äldsta, sannolikt uppfört på 1000-talet.


På S:t Clemens gata är läget för kyrkobyggnaden markerat med gatsten.


För intresserade finns litteratur att låna på föreningens expedition


Källa: Margareta Weidhagen-Hallerdt under redaktion av Peter Crelli.St Clemens även kallad Clemens Romanus var den tredje biskopen av Rom ("Påve") år 90-97 e.kr. Han räknas som den förste av de s.k. Apostoliska fäderna = betydande författare till kyrkliga texter. Förvisad från Rom till Krim av den hedniske kejsar Trajanus. Senare dränkit på kejsarens order genom att bunden till ett ankare kastas i havet.

Helgonförklarad firades hans dödsdag den 23 november.

Som skyddshelgon för den sjöfarande hade St Clemens en särskild status i Danmark.


Danmark och St Clemens

Under sen vikingatid blomstrade en DanskEngelsk Clemenskult som kulminerade med Knut den Stores regeringstid i England mellan 1016-1042. Man vet att Knut den Store besökte Rom år 1031 och han kan då ha medförst Clemens-relikvier till London.

I den första kristna tiden i Skandinavien helgades ofta den första kyrkorna åt St Clemens.

Den äldsta kyrkan i Köpenhamn, numera försvunnen, och den nuvarande domkyrkan i Århus var/är helgade åt St Clemens.

Idag känner man till existensen av ett 70-tal Clemens-kyrkor inom det område som utgjorde Knut den Stores rike. Av dessa ca 40 i Sydöstra England, Danelagens område. 21 kyrkor i det dåvarande Danmark, Varav 4 i nuvarande Sverige: Lund, Helsingborg, Laholm och Visby. I Visby var St Clemens känd som danskarnas kyrka. Utanför Danmark är framför allt kyrkan St Clement Danes på The Strand mitt i London ett vittnesbörd.


St Clemens kyrka och kyrkogård i Helsingborg.

Citat om St Clemens från Stotorgets stadsmodell "Helsingborg ca 1400" (uppsatt 2007):

"Sannolikt stadens äldsta kyrka. Uppförd i trä omkring år 1000. Ersatt med större romansk sanstenskyrka i mitten av 1100-talet."

Vid utgrävning år 1884 för dåvarande fastigheten St Clemensgatan 34-36 påträffades ca 200 skelett i kistor av sandstenshällar.

Utgrävningen åren 1912-13 gav inget besked om koret verkligen haft halvrund absid såsom stenläggningen utanför St Clemensgatan 38 visar.

Kyrkans mått var 9x13 meter.

Kyrkan blev senare förlängd åt väster och ett torn uppfört vid västra gaveln. År 1537 var reformationen genomförd och St Clemens kyrka riven. Blytaket låg länge sparat i staden.S. Clemenskyrkans norra långhusmur

Parti av grunden i S. Clemensgatan.
Utsikt från Kärnan mot norr.

Till vänster Bomgränden, mellan de närmsta husraderna i förgrunden går i bildens längdriktning Långvikelsgatan. Bakom denna S. Clemensgatan; vid X platsen för S. Clemens kyrka.